Главная страница Дерево Дом Строй      

Дерево Дом Строй - строительство кирпичных, каркасных, деревянных домов

Домашняя страница Контакты Добавить в избранное
     Главная страница
     Проекты домов
     Видео
     Породы дерева
     Архив статей
     Контакты
     Пеллетные горелки

Статьи о строительстве >> Изделия из дерева >> Вогнезахист деревини


Вогнезахист деревини
Харченко І. Довбиш А. Вогнезахист деревини // Будмайстер. 2002. №3. C.39-40

Вогнезахист є одним з основних заходів, які спрямовані на забезпечення пожежної безпеки будинків і споруд, зменшення пожежної небезпеки матеріалів та виробів. Вогнезахист деревини здійснюється з метою попередження її займання, сповільнення або припинення розвитку пожежі, зниження впливу небезпечних факторів пожежі та сприяння її швидкої локалізації та гасіння. Окрім цього, він сприяє розширенню можливостей застосування прогресивних проектних рішень.

Вогнезахист виробів з деревини може забезпечуватись конструкційними рішеннями, до яких належать облицювання теплоізоляційними матеріалами, улаштування протипожежних перешкод, а також обробкою з застосуванням спеціальних вогнезахисних засобів (просочень, покриттів, фарб, лаків тощо).

Необхідно розрізняти поверхневе і глибоке просочення деревини вогнезахисними засобами (антипіренами). Глибоке просочення здійснюють на спеціальному обладнанні під тиском. Поверхневе просочення (як і застосування фарб, лаків) утворює на поверхні деревини захисний шар, що перешкоджає виникненню та поширенню пожежі. Механізм вогнезахисту деревини обумовлений сполученням різних фізико-хімічних процесів зниження швидкості прогріву (покриття, що спучуються) та зміною механізму термодеструкції із збільшенням виходу коксового залишку та зменшення виходу горючих газів, а також інгібірування горіння конденсованої та газової фази (антипірени).

Наказом Держстандарту України від 27.11.96 р. № 499 з 1 липня 1997 р. введено обов'язкову сертифікацію вогнезахисних засобів для деревини. Сертифікація цих засобів проводиться на відповідність вимогам ГОСТ 16363-98 [1].

Згідно з [1] випробуванням піддаються 10 зразків деревини розміром 150 х 60 х 30 мм, на які нанесено вогнезахисне покриття або вогнезахисне просочення. Суть методу випробувань полягає у впливі на зразок вогнезахищеної деревини полум'я газового пальника з заданими параметрами протягом 2 хвилин в умовах, що сприяють акумуляції тепла. Після вогневих випробувань визначається втрата маси зразка деревини.

Залежно від величини втрати маси зразків деревини вогнезахисні засоби поділяють за ефективністю на групи, які наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 Групи вогнезахисної ефективності засобів вогнезахисту деревини згідно з ГОСТ 16363-98
Втрата маси зразка деревини,%
Групи вогнезахисної ефективності засобів вогнезахисту
Не більше 9
І
Більше 9, але не більше 25
size=2>IIЯкщо втрата маси зразків після випробувань становить більше 25%, засіб не забезпечує вогнезахисту деревини.

В таблиці 2 наведено результати випробувань засобів вогнезахисту деревини, які проведені у науково-дослідному центрі досліджень та випробувань на пожежну безпеку УкрНДІПБ МВС України.

Таблиця 2 Вогнезахисні засоби для деревини
№ п/п
Найменування вогнезахисного засобу
Виробник (постачальник) продукції
Технологія нанесення
Витрати вогнезахисного засобу
Група вогнезахисної ефективності
1
Просочувальна суміш "ДСА-1 (антипірен та антисептик)
ТОВ "Вогнебіозахист" (Київ)
Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
Антипірен 1240-1250 г/м2, та антисептик 400 г/м2
2
2
Покриття "HEAT SHIELD FR- 15"
ТОВ "ОЛЕ"

(Київ)


Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
900-920 /м 2
2
3
Покриття "Ендотерм ХТ-150"
НВП "Спецматеріали" (Донецьк)
Щіткою, валиком
510-530 г/м2
2
4
Покриття "Ендотерм ЖК"
НВП "Спецматеріали" (Донецьк)
Щіткою, валиком
1050-1100 г/м2
2
5
Покриття "PYRO-SAFE FLAMMOPLAST WP 2" із захисним лаком "PV 2"
Міжнародна фірма зі збуту "SVT Brandschutz" (Німеччина)
Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
Покриття 350-360 г/м2 , захисний лак 70-80 г/м2
2
6
Просочувальна речовина "ББ-11"
ДНТЦ "Конрест" (Київ)
Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
1260-1280 г/м2
22
1
Просочувальна речовина "ББ-11" з покривним засобом "ГІС"
ДНТЦ "Конрест" (Київ)
Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
"ББ-11"

240-1260 г/м 2, ГІС" 50 г/мsize=2>2


22
8
Покриття "СІОФАРБ-Д"
ВАТ "ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (Київ)
Щіткою, валиком
540-560 г/м2
2
9
Просочувальна речовина "БС-13"
ТОВ "Агросинтез" (Київ)
Щіткою, валиком, пневморозпилювачем
1500- 1600 г/м2
22
10
Покриття "FRB-34C"
НТЦ "Захист" ВАТ "НВО "Йодобром" (Саки)
Щіткою, валиком
680-700 г/м2
2Необхідно зазначити, що визначення ефективності вогнезахисту деревини тільки за одним показником (групою вогнезахисної ефективності) не враховує особливостей застосування вогнезахисних засобів. Сьогодні в Україні пропонується багато вогнезахисних покриттів, які одночасно є декоративними і застосовуються на шляхах евакуації та в приміщеннях з перебуванням людей. Для визначення галузі застосування таких покриттів необхідно всебічне визначення показників їх пожежної безпеки з метою попередження впливу на людей небезпечних факторів пожежі.

У Державних будівельних нормах, що розробляються на зміну СНиП 2.01.02-85* [2]), пожежно-технічна класифікація будівельних матеріалів встановлюється за показниками горючості (згідно з ДСТУ Б В.2.7.-19-95 (ГОСТ 30244-94) [3]), займистості (згідно з ДСТУ Б В. 1.1-2-97 (ГОСТ 30402) [4]), поширення полум'я по поверхні (згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444) [5]), димоутворювальної здатності (згідно з 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 [6]) і токсичності продуктів горіння (згідно з 4.20 ГОСТ 12.1.044-89). Ця класифікація відповідає сучасним світовим підходам щодо оцінки пожежної безпеки будівельних матеріалів, повністю поширюється на матеріали з вогнезахисною обробкою і дасть змогу визначати галузь їх застосування.ДОВІДКА "БМ"

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Вогнезахисний засіб - речовина (суміш речовин) або матеріал, що спеціально призначені для вогнезахисної обробки деревини.

Антипірен - речовина чи суміш призначена для зниження горючості матеріалів органічного походження.

Вогнезахисна ефективність - показник, який визначається для засобів вогнезахисту деревини згідно з ГОСТ 16363.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. ГОСТ 16363-98. Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств.

2. СНиП 2.01.02-85* Пожарная безопасность.

3. ДСТУ Б.В.2.7.-19-95 (ГОСТ 30244) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.

4. ДСТУ Б В. 1.1-2-97 (ГОСТ 30402) Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість.

5. ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444) Будівельні матеріали. Метод випробування на поширення полум'я.

6. ГОСТ 12.1.044-89.ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.І.О.ХАРЧЕНКО, начальник НДЦ-3 УкрНДІПБ МВС України, к.т.н., академік Інженерної академії України

А.В.ДОВБИШ, заступник начальника відділу випробувань речовин та матеріалів НДЦ-3 УкрНДІПБ МВС України

English Russian Deutsch
© DEREVODOM.COM